Optimizarea performanței creșterii puietului unor specii de sturioni în condițiile unui ecosistem recirculant de acvacultură: teză de doctorat

Authors

Oana-Georgiana DOROJAN

Synopsis

The Growth performance optimization of some juvenile sturgeon species in a recirculating aquaculture system: [dissertation] drd. Oana-Georgiana Dorojan (Varlan); cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea - Galați, 2016 - xiv, 178 p.; 30 cm - Seria I4: Inginerie industrială Nr. 34. 

Preț: 35,00 lei

Cover for Optimizarea performanței creșterii puietului unor specii  de sturioni în condițiile unui ecosistem recirculant  de acvacultură: teză de doctorat