Particularități ale curentelor literare în operele din ciclul liceal

Authors

Cătălina Geanina Radu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Autorul și-a propus să urmărească modul in care principalele mișcări literare europene corespund unor curente similare din literatura noastră și în al doilea rând dacă elevii pot recunoaște și exemplifica trăsăturile curentelor literare pe opere studiate la clasă. Pornind de la ideea că literatura română constituie un segment important al literaturii universale, se pune întrebarea dacă procesul de învățământ oferă elevilor posibilitatea de a stabili conexiuni intre literatura română şi literatura universală, de a realiza analize pertinente pornind de la un curent literar a cărui ideologie să o ilustreze prin opere aparţinând scriitorilor români şi străini deopotrivă..

2017, 100 pagini

ISBN 978-606-696-087-8

Cover for Particularități ale curentelor literare în operele din ciclul liceal