Istoria muzicii – din Grecia Antică până la Beethoven. vol. I

Authors

Gabriel Bulancea
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Pentru a atinge obiectivul de reciclare impus prin directiva europeană referitoare la deșeuri de echipamente electrice și electronice din tehnologia informației și telecomunicații, la care trebuie să se adauge și recuperarea suplimentară de energie, ar fi insuficientă chiar și reciclarea tuturor metalelor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv ar fi necesar să se recicleze dintr-un telefon mobil și fracțiunea de materiale plastice și ceramice. Lucrarea prezintă diverse metode de optimizare a acestor procese și procedee de recuperare și reciclare a materialelor refolosibile din echipamentele IT &C.

2018, 206 pagini

ISBN general  978-606-696-112-7

ISBN vol. 1     978-606-696-113-4

ISMN general  979-0-69490-060-1

ISMN vol. 1    979-0-69490-059-5

Cover for Istoria muzicii – din Grecia Antică până la Beethoven.  vol. I
Series