Proiectarea dispozitivelor de prelucrare în construcția de mașini

Authors

Florin Susac
“Dunarea de Jos“ University of Galati
Valentin Tăbăcaru
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Suportul de curs este structurat în 8 capitole și prezintă într-o succesiune logică noțiuni privind orientarea semifabricatelor (pe suprafețe plane, cilindrice și conice) și scheme și mecanisme de fixare ce pot fi utilizate în vederea prelucrării prin operații tehnologice de așchiere.

2018, 211 pagini

ISBN 978-606-696-127-1

Cover for Proiectarea dispozitivelor de prelucrare  în construcția de mașini