Contribuții la conducerea liniilor de fabricație flexibilă deservite de roboți mobili echipați cu manipulatoare și sisteme servoing vizuale: teză de doctorat

Authors

George Petrea
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Evoluțiile actuale ale pieței de producție obligă companiile de profil să ia act de progresul tehnic și să implementeze măsuri în vederea creșterii productivității și dezvoltării relațiilor cu utilizatorii. Un rol important în adaptarea la aceste cerințe îl are utilizarea sistemelor de fabricație flexibilă. Aceste sisteme se evidențiază prin caracteristici de flexibilitate, conferite de capacitatea de a asambla sau procesa produse diferite prin reconfigurări ale stațiilor de lucru și prin caracteristici de reversibilitate în concordanță cu conceptul de reutilizare sau reprocesare a pieselor care nu satisfac condițiile impuse. Utilizarea sistemelor autonome complexe integrate în cadrul liniilor de fabricație este actualmente una din variantele posibile pentru a răspunde la această galopantă evoluție. Aceste sisteme autonome complexe sunt alcătuite din roboți mobili și manipulatoare robotice.

Cover for Contribuții la conducerea liniilor de fabricație flexibilă deservite de roboți mobili echipați cu manipulatoare și sisteme servoing vizuale: teză de doctorat