Utilizarea tehnicii spectroscopiei optice de absorbție diferențială în cuantificarea poluării atmosferice cu dioxid de azot: teză de doctorat

Authors

Adrian Roșu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Atmosfera terestră reprezintă stratul planetar cu un rol foarte important în menținerea vieții și a echilibrului învelișului geografic. Învelișul atmosferic al planetei este compus din N2 (78%), O2 (21%), Ar (1%) și din alte gaze care reprezintă mai puțin de 0.1 din compoziția acesteia aflate în concentrație semnificativ mai mică, numite constituenți minori atmosferici. Abundența acestor gaze este controlată de interacțiile și procesele dintre biosferă, hidrosferă și geosferă. Cu toate că acești constituenți minori prezintă o pondere mică în componența atmosferei, aceștia au un rol important în echilibrul radiativ și proprietățile chimice ale atmosferei. Printre acești constituenți minori ai atmosferei putem enumera: O3, NO2, CO2, SO2, N2O, H2O, CH4, BrO etc. Noțiunea de „poluare atmosferică” constituie în zilele noastre un termen extrem de uzual, fiind vehiculat la nivelul întregului glob.

 

Cover for Utilizarea tehnicii spectroscopiei optice de absorbție diferențială în cuantificarea poluării atmosferice cu dioxid de azot: teză de doctorat