Contribuții privind diagnoza proceselor de tratare a apelor uzate utilizând rețele neuronale: teză de doctorat

Authors

Mihaela Miron
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

În ultimul secol, creșterea populației și dezvoltarea societății moderne pe diferite segmente reprezintă principala cauză a contaminării mediului înconjurător și a surselor de apă. Având în vedere că rezervele de apă curată sunt reduse, este important să se adopte măsuri de protecție și prevenire a poluării surselor de apă și deteriorării mediului înconjurător care asigură condițiile de trai și dezvoltare pentru toate formele de viață. În zilele de astăzi, există o conștientizare sporită a importanței privind prevenirea poluării și minimizarea deșeurilor în activitățile industriale, urbane și agricole, precum și a procesului de reciclare. Un rol important în confruntarea cu aceste provocări contemporane majore, o are biotehnologia care este într-o continuă dezvoltare, și în prezent, cea mai bună tehnologie disponibilă pentru a asigura durabilitatea și protecția mediului înconjurător.

Cover for Contribuții privind diagnoza proceselor de tratare a apelor uzate utilizând rețele neuronale: teză de doctorat