Suprafețe funcționale obținute prin metode electrochimice și caracterizarea acestora: teză de doctorat

Authors

Valentin Marian Dumitrașcu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Suprafețele funcționale au primit o atenție deosebită în ultimile decenii datorită nevoilor tot mai complexe și mai diversificate ale oamenilor, cât și a nevoilor de a obține materiale cu proprietăți îmbunătățite indiferent de mediul în care sunt utilizate și care să necesite atât un preț scăzut de producție cât și un cost scăzut de mentenanță. Straturile de oxid de aluminiu formate prin procesul electrochimic de oxidare anodică sunt utilizate într-o gamă variată de domenii, fiind folosite ca mijloace de protecție anticorozivă, cât și ca modalitate pentru decorarea clădirilor sau în arhitectură, de la metode de îmbunătățire a proprietăților mecanice ale aluminiului și aliajelor sale la funcționalizarea acestora ca template-uri pentru fabricarea de nanofire, nanotuburi sau membrane nanoporoase. Lucrarea abordează elaborarea prin metoda electrochimică de oxidare anodică a straturilor nanoporoase de oxid de aluminiu și evaluarea influenței parametrilor impuși în cadrul procesului de formare asupra caracteristicilor morfologice, structurale și compoziționale ale acestora.

Cover for Suprafețe funcționale obținute prin metode electrochimice și caracterizarea acestora: teză de doctorat