Contribuții la îmbunătățirea siguranței de construcție a navelor în contextul reglementărilor internaționale și naționale: teză de doctorat

Authors

Dumitru Lupașcu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Siguranţa de construcţie este un obiectiv central al tuturor factorilor implicați în construcţia și exploatarea navelor, de acest obiectiv depinzând integritatea acestora, viaţa echipajelor şi a pasagerilor, integritatea mărfurilor transportate, protejarea mediului. Siguranţa de construcţie se realizează prin îndeplinirea unor cerinţe tehnice din reglementările internaţionale şi naţionale, precum și din regulile societăților de clasificare și standardele din domeniu în toate fazele de existenţă a navei, de la proiectare, construcţie, exploatare și până la casare. De aceea, prezenta lucrare are drept scop analiza unora dintre cerinţele tehnice privind siguranţa de construcţie a navelor, prevăzute de principalele reglementări internaţionale şi naţionale şi în urma unor cercetări teoretice şi de laborator, să facă propuneri de îmbunătăţire a acestor cerinţe sau să realizeze instrumente de calcul care să permită aplicarea eficientă a respectivelor cerințe, contribuind astfel la progresul tehnic în domeniu.

Cover for Contribuții la îmbunătățirea siguranței de construcție a navelor în contextul reglementărilor internaționale și naționale: teză de doctorat