Comunitatea evreiască din Galați în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX: teză de doctorat

Authors

Mariana Delia Ungureau
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrarea își propune să contureze un istoric al Comunității Evreieşti din Galați, perioada supusă cercetării fiind reprezentată de secolul al XIX-lea, la începuturile căruia asistăm la o cristalizare a începuturilor comunităţii, şi prima jumătate a secolului XX, când, spre sfârşitul anilor ”30, remarcăm intrarea într-o fază de regim autoritar cu repercusiuni directe și grave asupra statutului juridic al evreilor. Sperăm ca acest demers să contribuie la revalorizarea Comunităţii Evreieşti din Galați, prin mai buna cunoaştere a trecutului lor, a tradiţiilor istorice, religioase, culturale şi naţionale. Orice abordare a istoriei minorităţilor etnice din România trebuie să pornească de la constatarea că acest subiect, fără să fi fost neglijat de istorici, a constituit până aproape de noi o preocupare marginală pentru istoriografia românească.

Cover for Comunitatea evreiască din Galați în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX: teză de doctorat
Series