Discurs identitar și dialog intercultural în Opera lui Orhan Pamuk: teză de doctorat

Authors

Cristina Stan
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Cercetarea de față și-a propus să surprindă particularitățile discursului identitar ce oglindește traseul existențial al unui artist care s-a născut și a trăit la răspântia dintre două spații culturale. Construcția identității personale și definirea identității culturale sunt, în cazul scriitorului turc, marcate de oscilarea între modernitate și tradiția otomană, efortul de secularizare liberală și islamismul politic, cu o dublă raportare: la memoria culturală și colectivă a spațiului de proveniență, pe de o parte, și la tradiția literară occidentală, pe de altă parte. Aceste dihotomii se regăsesc atât în cadrul ficțiunii romanești, cât și în scrierile autobiografice. Cele trei opere din corpusul selectat vor pune în evidență un proiect identitar care stă sub semnul asimilării a două culturi. Miza demersului o reprezintă, de asemenea, reliefarea raportului dintre istoria personală şi istoria „mare”, dintre memoria individuală și cea colectivă şi memoria fabricată sau impusă de un regim politic obsedat de dorința de occidentalizare, care-și reneagă trecutul.

Cover for Discurs identitar și dialog intercultural în Opera lui Orhan Pamuk: teză de doctorat