Contribuții privind utilizarea tehnicilor de procesare a imaginilor în controlul și analiza bioproceselor: teză de doctorat

Authors

Laurențiu Marius Baicu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Bioingineria este o știință care implică procese biologice, procese în care se dezvoltă culturi de microorganisme. Acestea sunt numite procese biotehnologice sau bioprocese. Dintre procesele biotehnologice pot fi enumerate procese de biosinteză (biodegradare) cum sunt cele pentru producerea enzimelor, medicamentelor (antibiotice, vitamine etc.), acizilor organici, biocarburanților, pigmenților etc. Trebuie amintite și procesele de obținere a biomasei (de ex. creșterea ciupercilor) și, nu mai puțin importante, procesele de tratare biologică a apelor uzate. Specific bioproceselor este faptul că acestea presupun dezvoltarea de organisme vii care produc, pe cale naturală diferite produse de interes pentru comunitățile umane.

Cover for Contribuții privind utilizarea tehnicilor de procesare a imaginilor în controlul și analiza bioproceselor: teză de doctorat