Tehnici moderne GIS pentru determinarea riscurilor teritoriale: teză de doctorat

Authors

Maxim Arseni
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Teza de doctorat cu titlul „Tehnici moderne GIS pentru determinarea riscurilor teritoriale”, abordează o temă de cercetare în domeniul ingineriei, privind evaluarea riscurilor și hazardelor naturale, utilizând diverse tehnici și metode moderne inginerești de evaluare geospațială. Cercetarea desfășurată asupra tehnicilor și metodelor GIS pentru determinarea riscurilor și hazardelor teritoriale a fost axată în special pe determinarea și combinarea metodelor moderne de topografie, geodezie, aerofotogrametrie și batimetrie, pentru realizarea scenariilor de inundabilitate în zona de studiu. Teza își propune să evidențieze importanța tehnicilor și metodologiilor noi în domeniul prelucrării informației geospațiale și aplicabilitatea în domeniul ingineresc.

Cover for Tehnici moderne GIS pentru determinarea riscurilor teritoriale: teză de doctorat