Analiza dinamică în procesul de vibrare a betonului pentru mărirea capacității de rezistență: teză de doctorat

Authors

Ruslan V. Bordos
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Scopul prezentei teze constă în analiza legilor structurale şi funcţionale care stau la baza interacţiunii maşinilor vibratoare şi a materialului compactat, fiind puse în evidenţă două caracteristici fundamentale ale sistemului vibrator: modelul dinamic cu disipare vâscoasă şi gradul de compactare, îndeosebi densitatea de energie în mediul de compactare. Rezultatele obţinute din analiza tipurilor de vibratoare şi a modelelor reologice utilizate, sunt confirmate prin experimentele efectuate pe diferite tipuri de beton, care pun în evidenţă modul de transmitere a energiei de la sursă în masa betonului ca urmare a vibraţiilor de excitaţie întreţinute, obţinîndu-se compactarea betonului prin efectul de undă generată. Drept urmare, se urmăreşte mărirea capacităţii de rezistenţă a elementelor din beton, realizate în procesul de compactare prin vibrare a betonului proaspăt pus în operă.

Cover for Analiza dinamică în procesul de vibrare a betonului pentru mărirea capacității de rezistență: teză de doctorat