Operațiunile militare și regimul de ocupație al puterilor centrale în Judetul Brăila (1916-1918). Perspectiva surselor germane. Volumul I: teză de doctorat

Authors

Claudiu Gigel Sachelarie
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Interesul istoricilor români și străini pentru scrierea unor lucrări despre participarea României la Primul Război Mondial este în creștere în ultimii ani, mai ales datorită apropiatului Centenar. Avem astăzi la dispoziție numeroase studii, articole și cărți, semnate de specialiști români, care abordează din diferite perspective această temă. Desfășurarea operațiunilor militare pe Frontul Românesc a fost analizată pe larg de Constantin Kirițescu în magistrala sa lucrare Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, apărută în 1929. Participarea României la Primul Război Mondial este o temă care a fost abordată de cercetători din mai multe perspective.

Cover for Operațiunile militare și regimul de ocupație al puterilor centrale în Judetul Brăila (1916-1918). Perspectiva surselor germane. Volumul I: teză de doctorat
Series