Etică și deontologie academică

Authors

Ciprian Vlad
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrarea prezintă, în cele opt capitole, materiale și idei ale coordonatorului, adunate încă din anul 2012, an în care acesta a fost ales președinte al Comisiei de Etică Universitară din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. La realizarea acestei lucrări au participat atât cadre didactice de valoare, cât și personal didactic auxiliar cu atribuții specifice în domeniu.

2018, 305 pagini

ISBN 978-606-696-147-9

Preț: 66 lei

Cover for Etică și deontologie academică