Nanostructurarea materialelor metalice

Authors

Carmela Gurău
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Cartea dorește să introducă cititorul în domeniul nanomaterialelor și al nanotehnologiilor, punând accent pe deformarea plastică severă a materialelor metalice. Sunt descrise proprietățile fizice și fenomenele care au loc la nivel nanometric, sunt analizate și clasificate diferite categorii de sinteze ale nanomaterialelor. Cartea este destinată studenților și cercetătorilor din toate domeniile ingineriei, în special celor care lucrează în ingineria materialelor și în inginerie mecanică.

2019, 363 pagini

ISBN 978-606-696-167-7

Cover for Nanostructurarea materialelor metalice
Series