Mariologia în muzica românească de tradiție bizantină (secolele XIX-XX)

Authors

Eugen Dan Drăgoi
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrarea își propune ordonarea și analizarea științifică a vastului repertoriu hrisantic românesc aparținând secolelor XIX și XX, închinat Maicii Domnului. Autorul încearcă deschiderea unei perspective de cercetare muzicologică asupra imnurilor reprezentative închinate Fecioarei Maria și a unei viziuni de cercetare teologică asupra muzicii acestor imnuri, având ca țintă finală crearea unor premise argumentate pentru o interpretare autentică.

2019, 152 pagini

ISBN 978-606-696-157-8

Cover for Mariologia în muzica românească de tradiție bizantină (secolele XIX-XX)
Series