Teatrul dincolo de teatru

Authors

Radu Andrei Horghidan
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrarea constituie o contribuție la una din tendințele artei teatrale actuale, având ca miză reinterogarea și descoperirea multiplelor valențe pe care le are fenomenul teatral, mai ales în raport cu societatea în care se manifestă, valențe ce depășesc aspectele pur estetice ale fenomenului teatral. Studiul se propune a fi o analiză a sistemului teatral românesc, din perspectiva potențialului evolutiv pe care îl oferă elementele, inițiativele și conceptele teatrale ce se îndepărtează de definiția general acceptată a fenomenului, dar care îl întregesc și îl completează creând diversitate.

2018, 327 pagini

ISBN 978-606-696-144-8

Cover for Teatrul dincolo de teatru