Libretul ca text literar. O perspectivă interdisciplinară

Authors

Silvia Alice Niță
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Chestiunea relației dintre cuvânt și muzică, dintre logos și melos, este, după cum se știe, foarte veche. Artele surori și caracterul sincretic al diferitelor forme ale spectaculozității reprezentate pe scenă reprezintă tot atâtea posibilități de corelare a afectivității purtate de sonorități muzicale cu forța imaginativ-creatoare a cuvântului.

2017, 154 pagini

ISBN 978-606-696-097-7

Cover for Libretul ca text literar. O perspectivă interdisciplinară