Organe de mașini

Authors

Vasile Palade, Nicolae Diaconu

Synopsis

Lucrarea se adresează studenților de la Facultatea de Metalurgie și Știința materialelor, precum  și studenților secțiilor cu profil tehnic, proiectanților și inginerilor din exploatare.

Disciplina „Organe de mașini” contribuie la deprinderea viitorului specialist cu metodele inginerești științifice de abordare și soluționare a problemelor din construcția de mașini, completând deopotrivă cunoștințele dobândite la alte discipline (Rezistența materialelor, Mecanică, Tehnologie etc.). Ea oferă studenților posibilitatea să ia contact cu munca de proiectare, devenind în acest fel o disciplină de bază în studiul construcției de mașini.

ISBN 978-606-8008-42-2

Cover for Organe de mașini