Studiul imaginilor digitale complexe folosind operatorii statistici: teză de doctorat

Authors

Dimitrievici Lucian Traian

Synopsis

Oamenii percep prin intermediul imaginilor cele mai multe informații din realitatea înconjurătoare prin sistemul vizual în urma unei interpretări ale imaginilor în centrul optic din creier. Totuși, sistemul uman de achiziție și interpretare al imaginilor nu prezintă performanța de a reține detaliile fine existente în imagini, și prin urmare se pierd o serie de informații utile Imagistica medicală, ca ramură importantă a domeniului imagisticii, se ocupă cu operațiile de procesare a imaginilor medicale complexe digitale şi sunt compuse dintr-un set de tehnici de achiziție, memorare, îmbunătățire a clarității imaginii și de prelucrare a informației conținută în imagine.

Cover for Studiul imaginilor digitale complexe folosind operatorii statistici: teză de doctorat