Structuri mitice și simbolice în proza scurtă a scriitorilor șaizeciști: teză de doctorat

Authors

Gabriela Ciobanu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Teza de doctorat Structuri mitice și simbolice în proza scurtă a scriitorilor șaizeciști a urmărit studiul aprofundat al temelor, simbolurilor, arhetipurilor culturale reflectate în proza scurtă a scriitorilor Fănuș Neagu, Ștefan Bănulescu, George Bălăiță, Sorin Titel, D. R. Popescu și Nicolae Breban, interpretarea relațiilor care se stabilesc între acestea, punerea în evidență a valorii estetice a operelor abordate, realizarea unei sinteze, dintr-o perspectivă nouă, a literaturii amintite.

Cover for Structuri mitice și simbolice în proza scurtă a scriitorilor șaizeciști: teză de doctorat