Contribuții la conducerea și navigația sistemelor robotice autonome destinate asistenței persoanelor cu dizabilități și deservirii unor procese de fabricație flexibilă: teză de doctorat

Authors

George Ciubucciu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Progresul tehnologic și al cercetărilor din ultimul timp în domeniul roboticii a făcut posibilă integrarea vehiculelor robotizate în lumea reală, determinând creșterea siguranţei, eficienţei, productivității și performanței în domenii cum sunt industria de construcții de mașini, agricultură, minerit, electronică și sănătate. Scaunul cu rotile reprezintă unul din obiectivele acestei lucrări, face parte din categoria vehiculelor autonome, este asimilat ca un robot mobil cu două roţi motoare şi două roţi libere (2DW/2FW). Navigația în timp real la traversarea de spații înguste, bazată pe informațiile primite de la laser, cât și structura de navigație, bazată pe prelucrarea de imagini ale mișcării globului ocular, pentru scaunul cu rotile destinat asistenței persoanelor cu dizabilități neurolocomotorii severe, poate elimina cel puţin o parte din serviciile de asistență.

Cover for Contribuții la conducerea și navigația sistemelor robotice autonome destinate asistenței persoanelor cu dizabilități și deservirii unor procese de fabricație flexibilă: teză de doctorat