Cercetări teoretice și experimentale cu privire la determinarea comportamentului electric al nanocompozitelor polimerice: teză de doctorat

Authors

Răzvan Tudor Roșculeț
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Descoperirea grafenelor și a derivatelor din acestea: fulerenele și nanotuburile de carbon, împreună cu proprietățile lor mecanice și electrice, deosebite de a altor materiale cunoscute, a incitat o mare parte dintre cercetătorii planetei. În acest context, inginerii și cercetătorii deopotrivă au oferit omenirii diverse utilități ale acestor noi materiale. Cu ajutorul noilor nanomateriale au fost ranforsaţi diferiţi polimeri din care s-a obţinut o nouă categorie de materiale compozite, ale căror proprietăți mecanice şi electrice deschid noi orizonturi de aplicabilitate. Dintre toate proprietățile materialelor compozite obținute cu ajutorul grafenelor, un mare interes l-a prezentat studiul variației conductivității nanocompozitelor obținute prin ranforsarea polimerilor cu nanotuburi de carbon.

Cover for Cercetări teoretice și experimentale cu privire la determinarea comportamentului electric al nanocompozitelor polimerice: teză de doctorat