Jurnal de călătorie în literatura română actuală-particularități ale scriiturii biografice și miza identitară: teză de doctorat

Authors

Lucia Luminița Ciucă
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrarea de faţă și-a propus să lanseaze o provocare lectorului contemporan, aceea de a vedea dincolo de spaţialitatea obiectivă, un construct identitar al eului care se acumulează şi se risipeşte printre rândurile textului. Cercetarea nu-şi fixează ca finalitate descrierea exhaustivă a tuturor jurnalelor de călătorie din secolul al XX-lea, demers aproape imposibil din cauza frecvenţei cu care tot mai multe texte de călătorie văd lumina tiparului fie în timpul vieţii autorilor, fie la mai mulţi ani după moartea acestora. Au fost analizate jurnalele considerate de noi reprezentative pentru această specie a genurilor biograficului sau pentru a ilustra componenta identitară şi imagologică, aşa cum sunt jurnalele lui Eugen Simion, Octavian Paler, Ioana Bot, Adrian Păunescu, Dan Berindei sau Marin Sorescu, diarişti care au călătorit în afara graniţelor țării şi s-au întors, apoi, pentru a se re-confrunta cu imaginea de sine din simbolica Itacă.

Cover for Jurnal de călătorie în literatura română actuală-particularități ale scriiturii biografice și miza identitară: teză de doctorat