Contribuții privind expunerea populației la radiații ionizate: teză de doctorat

Authors

Violeta Nicolov (Pintilie)
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Teza de doctorat, denumită: „Contribuții privind expunerea populației la radiații ionizante", a avut ca obiectiv cuantificarea principalelor surse de expunere a populației la radiații ionizante prin: ingestia apei potabile, apei minerale și alimentelor, pe de o parte, și prin inhalarea aerului din spațiile clădirilor publice și de locuit, pe de altă parte. În acest scop, s-au determinat parametrii de radioactivitate corespunzători apei potabile, apei minerale și alimentelor, din regiunile județelor Galați, Brăila și Vrancea, în perioada 2015-2018. Aceste date au fost utilizate la evaluarea dozei efective anuale datorate ingestiei radionuclizilor naturali prin consumul apei și alimentelor, după care a fost evaluat detrimentul asupra sănătății, datorat radiațiilor ionizante. De asemenea, a fost determinată concentrația de radon și toron din aerul spațiilor clădirilor publice și de locuit iar pe baza acestuia a fost evaluată doza efectivă anuală datorată inhalării aerului din aceste spații.

Cover for Contribuții privind expunerea populației la radiații ionizate: teză de doctorat