Cercetări privind influența factorilor pedoclimatici asupra producției și indicilor de calitate ai grâului semincer din Județul Brăila: teză de doctorat

Authors

Constanța Băcanu (Șerban)

Synopsis

La nivel național, producerea de sămânță din punct de vedere tehnologic se realizează conform tehnologiilor specifice elaborate de creatorul de soi/hibrid, iar din punct de vedere al legislației în domeniul agricol este supusă ultimelor reglementări legale alinate la normele Uniunii Europene. Obținerea unei semințe de calitate cu indici superiori, precum și menținerea însușirilor genetice ale soiului se realizează după tehnici și metode speciale, tehnologii stabilite în urma studiilor și cercetărilor științifice. Sămânța certificată este baza dezvoltării producției agricole reglementată de Legea 266/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 239 din 3 aprilie 2014 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante.

Cover for Cercetări privind influența factorilor pedoclimatici asupra producției și indicilor de calitate ai grâului semincer din Județul Brăila: teză de doctorat