Studiul degradării prin coroziune si îmbunătățirea metodelor de protecții anticorozive a structurilor metalice în mediul marin: teză de doctorat

Authors

Laurențiu Mardare
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Cercetările experimentale prezentate în lucrare au fost inițiate și desfășurate în cadrul Centrului de Competenţe Interfeţe - Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice (CCITES) de la Facultatea de Inginerie, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați. Cercetările prezentate în această lucrare reprezintă o continuare a studiilor anterioare privind metodele electrochimice in-situ de evaluare a rezistenţei la coroziune a materialelor în mediile specifice de utilizare şi a îmbunătăţirii performanţelor acestora prin aplicarea straturilor de protecţie anticorozive compozite şi polimerice. Obiectivul general al cercetării prezentate în lucrare reprezintă evaluarea rezistenţei la coroziune a oţelurilor navale E32 şi EH36, a metodelor de protecţii anticorozive prin acoperire cu polimeri organici (grunduri şi vopsele) şi a îmbunătăţirii performanţelor anticorozive a grundului polimeric epoxidic prin armarea acestuia cu nanoparticule de oxid de titan (TiO2), în apa de mare recoltată din bazinul Mării Negre.

Cover for Studiul degradării prin coroziune si îmbunătățirea metodelor de protecții anticorozive a structurilor metalice în mediul marin: teză de doctorat