Programarea sistemelor integrate de producție

Authors

Florin Susac, Valentin Tăbăcaru

Synopsis

Lucrarea se adresează studenților de la facultățile de inginerie, precum și celor care doresc să se inițieze în domeniul modelării proceselor tehnologice de fabricație și programării mașinilor cu comandă numerică.

Lucrarea este structurată în trei părți. În prima parte se prezintă aspecte teoretice legate de caracteristicile geometrice ale sculelor, parametrii regimului de așchiere, programarea și pregătirea tehnologiei de prelucrare, precum și metode de generare în programul Visual Mill. În partea a doua se prezintă comenzile și funcțiile de operare în sistemul Siemens ale ciclurilor tehnologice de găurire și frezare. Partea a treia prezintă o serie de aplicații rezolvate, cu grad mediu și ridicat de dificultate, urmărind etapele prezentate în primele două părți ale lucrării.

ISBN 978-606-696-020-5

Preţ: 54 lei

Text integral: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/5840

Cover for Programarea sistemelor integrate de producție