Globalizarea şi integrarea europeană în banking – analiza procesului de gestiune a performanţei şi riscului în bănci: teză de doctorat

Authors

Angelica Cucșa (Stratulat)
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Modificările financiare instituţionale cum sunt: liberalizarea circuitului capitalului, creşterea concurenţei în mediul instituţional financiar, mărirea volumului tranzacţiilor, în special a celor speculative, au influenţat apariţia unei instabilităţi financiare cu consecinţe pe două paliere, respectiv riscul de credit şi preocupările privind valenţele managementului riscului prin apariţia, extinderea tehnicilor de evaluare şi protecţia performanţei băncilor. Performanţele bancare reprezintă un instrument de analiză de mare importanţă pentru managerii băncii, acţionari şi, nu în ultimul rând, pentru toţi participanţii pe pieţele financiare, care, prin natura activităţii, au relaţii de afaceri cu băncile.

Cover for Globalizarea şi integrarea europeană în banking – analiza procesului de gestiune a performanţei şi riscului în bănci: teză de doctorat
Series