Sinonimia gramaticală în engleză și română: teză de doctorat

Authors

Anca Florina Soreanu (Lipan)
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Literatura de specialitate tratează sinonimia gramaticală cu oarecare suspiciune, fapt care a contribuit la creșterea interesului nostru pentru acest subiect. Pentru a studia sinonimia gramaticală este necesară o incursiune în sinonimia lexicală, ca cea mai veche ramură a sinonimiei. Surprinzător, insăși existența acesteia este pusă sub semnul îndoielii, părerile fiind împărțite între cei care consideră imposibilă și nejustificată existența a doi termeni cu exact același înțeles precum filosofii Quine (1951) și Goodman (1952) sau lingviști precum Hirst (1995) și cei care sustin că existența sinonimiei permite vorbitorului să aleagă dintr-o varietate de cuvinte și construcții cea care se potrivește cel mai bine scopului final al comunicării. Studiile lui Cruse (1991) si Murphy (2003), care stau la baza acestei lucrări, se incadrează in aceasta categorie.

Cover for Sinonimia gramaticală în engleză și română: teză de doctorat