Contribuții la analiza impactului procesului integrării europene asupra dezvoltării socio-economice, prin politici de dezvoltare regională si coeziune: teză de doctorat

Authors

Costel Marian Dima
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Evoluția complexă a procesului de dezvoltare a economiei mondiale precum și diversitatea producției în statele lumii, diversitate bazată îndeosebi pe explozia progresului tehnologic, a favorizat lărgirea cooperării economice la nivel mondial ca o condiție indispensabilă a evoluției economiei mondiale spre globalizare, proces care se amplifică din ce în ce mai mult acum la începutul secolului XXI. Globalizarea cuprinde o lume multipolară, bazată pe cooperarea economică care generează creșterea eficienței și eficacității economice, precum și repartizarea rațională și echilibrată a desfacerii și producției la nivelul economiei mondiale. Indiscutabil, pe plan european stabilitatea mediului economic, creșterea economică și integrarea europeană cunosc în prezent o evoluție remarcabilă atât sub aspect teoretic, cât mai ales, practic prin adaptarea din mers la schimbările macroeconomice actuale.

Cover for Contribuții la analiza impactului procesului integrării europene asupra dezvoltării socio-economice, prin politici de dezvoltare regională si coeziune: teză de doctorat
Series