Influența tipului de nanoparticule și a dimensiunii acestora asupra membranelor polimerice compozite utilizate în tratarea apei uzate: teză de doctorat

Authors

Ștefan Cătălin Pintilie
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Încă din timpul primei apariții ale organismelor unicelulare, apa a jucat un rol crucial în evoluția vieții pe Pământ și ulterior a umanității. O dovadă clară a importanței apei în dezvoltarea civilizațiilor este poziționarea așezărilor în zona apelor curgătoare sau stătătoare. Societatea umană s-a bazat dintotdeauna pe accesul la resursele de apă, ceea ce este esențial pentru a asigura condițiile favorabile de dezvoltare durabilă. Una dintre probleme principale care domină în secolul XXI este poluarea apelor naturale, care reprezintă un risc pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea populației. Diverse tehnologii de tratare a apelor au apărut de-a lungul deceniilor promițând soluționarea acestei crize de apă curată.

Cover for Influența tipului de nanoparticule și a dimensiunii acestora asupra membranelor polimerice compozite utilizate în tratarea apei uzate: teză de doctorat