Alexandru Boldur - simbol al identității naționale: teză de doctorat

Authors

Polina Vicol (Lungu)
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Alexandru Boldur este o personalitate a culturii românești – istoric, profesor, jurist – care a fost remarcat de contemporanii săi pentru devotamentul față de neamul său, prin originalitatea și valoarea operei sale istoriografice. În documentele arhivei Alexandru Boldur, păstrate în cadrul Arhivelor Naționale de la București, precum și în memoriile sale, întâlnim (auto)referințe fugare ale istoricului, cu privire la propria operă, la locul și rânduiala sa în lume: „Mi-a fost hărăzit să trăiesc între două epoci, una muribundă și cealaltă nouă, născândă”, „preocuparea mea în viață a fost cercetarea și predarea istoriei omenești”, „…un om de știință modest”, „un istoric de predilecţie al Moldovei şi în special al Basarabiei”,„…istoric basarabean care am pus atâta râvnă în apărarea provinciei noastre, Basarabia…”,„…român și după tată și după mamă”.

Cover for Alexandru Boldur - simbol al identității naționale: teză de doctorat
Series