Abordări ale performanței teritoriale în contextul dezvoltării durabile: teză de doctorat

Authors

Diana Cojocaru
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Teoria privind dezvoltarea durabilă (sustenabilă) a apărut pe parcursul unor cercetări profunde și dezbateri științifice care s-au cristalizat într-o abordare cu conotații internaționale și politice în contextul globalizării. Crearea unui mediu durabil construit în țările în curs de dezvoltare necesită o abordare diferită de cea adoptată de țările dezvoltate și acest lucru nu este adesea clar înțeles și discutat. Diferențele rezidă din problemele de mediu și amploarea lor, din identificarea priorităților, capacitatea industriei locale și a guvernelor, precum și din nivelurile de competențe deseori radical diferite, diferențele culturale și globale între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare influențând înțelegerea și implementarea dezvoltării durabile.

Cover for Abordări ale performanței teritoriale în contextul dezvoltării durabile: teză de doctorat
Series