Tehnologia materialelor

Authors

Gheorghe Gurău
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Tehnologia materialelor face parte din categoria științelor tehnico-aplicative întrucât urmărește un scop practic nemijlocit, și anume producerea și prelucrarea materialelor.

Scopul acestui curs îl constituie transmiterea de cunoștințe necesare pentru alegerea unui material, formă constructivă, procedeu de prelucrare și control pentru anumite condiții  de solicitare și funcționare a unei piese sau ansamblu.

2020, 208 pagini

ISBN 978-606-696-188-2

Cover for Tehnologia materialelor