Preprocesarea imaginilor digitale – Îndrumar de laborator

Authors

Cristian Dragoș Obreja
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

În această lucrare sunt prezentate metode de prelucrare, analiză și descriere a imaginilor. Mai exact, sunt prezentate metode de îmbunătățire a imaginilor, metode de filtrare, de segmentare și binarizare și algoritmi de detecție a muchiilor obiectelor. De asemenea, sunt prezentați și explicați descriptorii de calitate. Lucrarea se adresează în special studenților de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, dar și oricăror persoane interesate de principiile procesării imaginilor digitale.

2020, 84 pagini

ISBN 978-606-696-187-5

Cover for Preprocesarea imaginilor digitale – Îndrumar de laborator