Didactica artei cântului

Authors

Elena Mădălina Mihai
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrarea abordează problematica didacticii vocale, temă insuficient tratată din punct de vedere pedagogic în lucrările de specialitate. Examenele de titularizare, definitivat și gradul II, necesare profesorilor din învățământul preuniversitar, implică un bogat bagaj de cunoștințe de psihopedagogie și didactică, pe lângă elemente de teorie și practică vocală, pe care profesorul de arta cântului este constrâns a le culege din surse diferite. Lucrarea vrea să reunească într-un tot unitar informațiile innter-legate din pedagogie, psihologie, mecanica artei cântului, anatomie și patologie vocală, noțiuni de stilistică, teatru și regie.

2019, 140 pagini

ISBN 978-606-696-176-9

ISMN 979-0-69490-118-9

Cover for Didactica artei cântului
Series