Incursiuni antropologice/Anthropological Incursion

Authors

Rarița Mihail
“Dunarea de Jos“ University of Galati
Decebal Nedu
“Dunarea de Jos“ University of Galati
Valerica Celmare
“Dunarea de Jos“ University of Galati
Luminița Iosif
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrările Conferinței Istorie, spiritualitate, cultură. Dialog și interactivitate (11-12 Aprilie 2019) / International Conference History, Spirituality, Culture. Dialogue and Interactivity (April 11-12, 2019).

2019, 382 pagini

ISBN 978-606-696-164-6

Cover for Incursiuni antropologice/Anthropological Incursion
Series