Acționări electrice. Aplicații

Authors

Marian Găiceanu

Synopsis

Obiectivul major al lucrării este acela de a oferi soluții de pornire și reglare a turației mașinilor electrice moderne din sistemele de acționare electrică, soluții prezentate într-o manieră didactică și facilă, abundând în exemple prelucrate în cod sursă. De asemenea, sunt disponibile codurile sursă ale programelor implementate în acest volum. Autorul permite trecerea de la competența teoretică la cea practică, prezentând realizarea metodologică a programării cu diverse tipuri de automate programabile moderne.

Conținutul lucrării este adaptat disciplinei Acționări Electrice de la specializarea Electronică de putere și acționări electrice și Electromecanică. Problemele de acționare electrică suscită interesul cadrelor didactice și studenților din domeniile electric, mecatronic, automaticii, precum și pe cel al cercetătorilor și specialiștilor din domeniile amintite.

ISBN 978-606-696-013-7

Preț: 49,20               

Cover for Acționări electrice. Aplicații