Mișcarea muncitorească din portul Galați (de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în 1945): teză de doctorat

Authors

Florin Daniel Mihai
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Orașul-port Galați a reprezentat și reprezintă un pol important al economiei românești, care concentrează totodată și un număr semnificativ de muncitori. Cu toate acestea, această zonă nu a beneficiat de o lucrare de dimensiuni mari privind istoria mișcării muncitorești dezvoltate de-a lungul timpului aici. Este drept că în debutul instaurării regimului comunist în România s-au făcut demersurile înspre întocmirea unei astfel de lucrări, însă, ulterior s-a abandonat acest proiect. Dar iată, la peste jumătate de secol distanță și sub îndrumarea specialiștilor din cadrul Școlii doctorale de Științe socio-umane, specializarea Istorie, s-a putut reconstitui și această parte din trecutul Galațiului. Motivația abordării acestui subiect este dată de lipsa unei lucrări în domeniu, mai ales prin prisma faptului că Galațiul a fost și este un important centru economic și muncitoresc (în perioada Vechiului Regat a reprezentat al doilea oraș ca număr de muncitori după București). Zonele portuare au reprezentat o piață a muncii care a concentrat un număr semnificativ de muncitori. Foarte mulți șomeri și țărani și-au căutat de lucru în zonele portuare. Prin urmare, portul Galați nu a făcut excepție și a beneficiat de o forță de muncă bogată. Zona portuară a contribuit din plin la economia orașului și a influențat soarta acestuia. Faptul că muncitorii portuari reprezentau o masă semnificativă a influențat și relațiile cu ceilalți muncitori din oraș. Nu de puține ori, muncitorii portuari se solidarizau și sprijineau acțiunile celorlalte categorii de muncitori: ceferiștii, textiliștii, muncitorii de la Societatea de tramvaie, brutarii, cizmari etc. Dar, sprijinul era acordat și viceversa, iar acest fapt a condus la mai multe greve generale de-a lungul timpului, care au paralizat economia locală. Iată așadar, cum nu putea lipsi din mediul academic românesc o lucrare cu un astfel de subiect care să trateze istoria bogată a mișcării muncitorești din portul Galați, din perioada celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea și până în 1945..

Cover for Mișcarea muncitorească din portul Galați (de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în 1945): teză de doctorat
Series