Pragmatica întrebării

Authors

Alina Ganea

Synopsis

Situată într-o perspectivă interacțională asupra limbajului, lucrarea propune o descriere pragmatică a enunțului interogativ, cu scopul de a evidenția aspecte legate de constituirea și funcționarea acestui tip de enunțare. Perspectiva interacțională asupra limbajului permite descrierea funcționalității enunțului interogativ ca suport lingvistic în exprimare diverselor categorii de acte de limbaj, considerate în acest studiu ca unitate minimală a interacțiunii care servește ca mijloc de acțiune asupra lumii.

ISBN 978-606-696-008-3

Preț: 17,00 lei

Cover for Pragmatica întrebării