Studii asupra procesului de dizolvare oxidativă a sulfurilor metalice: teză de doctorat

Authors

Ionela Mădălina Duinea

Synopsis

Mediul înconjurător şi protejarea acestuia este o problemă majoră şi mereu actuală, care preocupă cercetătorii din întreaga lume, prin impactul cu care afectează natura şi activităţile umane, sănătatea populaţiei. Poluarea mediului prin desfășurarea activităţilor miniere și eliberarea unor concentraţii mari de metale grele, se inițiază prin procesul de oxidare a sulfurilor metalice (MeS). O modalitate de a diminua impactului poluant pentru mediu este găsirea unor soluții eficiente de a inhiba acest proces și în zilele noastre, această problemă ar trebui să-i fie acordată o atenție deosebită. În teza doctorală, studiile sunt concentrate în găsirea de noi soluții pentru inhibarea procesului oxidativ dezvoltat de sulfurile minerale naturale. Obiectivele principale ale tezei doctorale s-au stabilit cu referire la studierea procesului de inhibare a oxidării unor sulfuri metalice, prin utilizarea de noi compuşi organici sintetizaţi, precum și obținerea şi caracterizarea de noi materiale cu bază de sulfură metalică.

Cover for Studii asupra procesului de dizolvare oxidativă a sulfurilor metalice: teză de doctorat