Analiza sistemului biomecanic al conducătorului auto folosind senzorul Kinect: teză de doctorat

Authors

Valentin Tiberiu Amorțilă
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Dezvoltarea zonelor urbane face ca distanțele pe care oamenii sunt obligați să le parcurgă să fie din ce în ce mai mari. Pentru micșorarea timpului de deplasare și a efortului depus se impune utilizarea mijloacelor de transport care au un singur element în comun: operatorul uman. Orice autovehicul necesită un operator uman ce este supus la o serie de solicitări în timpul deplasării. Aceste solicitări de ordin psihic, fizic și intelectual generează în timp o serie de neplăceri de ordin patologic și conduc la o serie de afecțiuni cu consecințe majore asupra organismului uman. Mișcarea corpului poate fi cuantificată pe baza analizelor poziționale, statice, cinematice sau dinamice. Astfel, pot fi propuse tehnici de optimizare a locomoției pe principiul economiei de forță și maximum de deplasare. Analiza mișcărilor ocupantului postului de conducere poate duce la dezvoltarea de noi soluții ce au ca scop, pe de o parte creşterea confortului şi siguranţei conducătorului auto şi, pe de altă parte, optimizarea autovehiculelor, făcându-le mai sigure, mai ergonomice și deci mai performante.

Cover for Analiza sistemului biomecanic al conducătorului auto folosind senzorul Kinect: teză de doctorat