Influența timpului și a tehnologiei asupra idiomurilor. Amprenta unei culturi: teză de doctorat

Authors

Iulian Mardar

Synopsis

Scopul inițial al cercetării a fost acela de a observa modul în care idiomurile au fost influențate de progresul tehnologiei, de-a lungul secolelor, și de a le clasifica în funcție de subiecte și de tiparele pe care le-au putut dezvolta în legătură cu tehnologia. Așa cum se întâmplă foarte des - de fapt, ar trebui să se întâmple de fiecare dată - cercetarea noastră a devenit curând mai complexă și a dus la descoperiri dificil de anticipat la început. Putem spune, fără teama de a greși, că una dintre cele mai importante constatări este faptul că doar o fracțiune din expresiile conținute de dicționarele contemporane de idiomuri sunt cu adevărat idiomuri. Restul sunt simple colocații, comparații simple, cuvinte sau expresii argotice și chiar proverbe. Uneori, numărul expresiilor care nu sunt idiomuri depășește numărul idiomurilor propriu-zise. Această constatare foarte importantă a condus la o concluzie destul de dezamăgitoare: idiomurile nu sunt în număr de zeci de mii, așa cum prezintă unele dicționare, ci semnificativ mai puține.

Cover for Influența timpului și a tehnologiei asupra idiomurilor. Amprenta unei culturi: teză de doctorat