Contribuții privind valorificarea în industria materialelor ceramice pentru glazuri a ionilor metalici extrași din nămoluri rezultate din procese de realizare a acoperirilor metalice: teză de doctorat

Authors

Maria Iulia Holohan (Mărcuş)
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Industria reprezintă o parte fundamentală a societății moderne, producția de deșeuri industriale în cantități semnificative fiind rezultatul inevitabil al activităților de dezvoltare din ultimii ani. Printre cei mai periculoși poluanți anorganici pentru mediu, metalele grele provenite din surse antropice și care se regăsesc în anumite categorii de deșeuri, joacă un rol special. Poluarea datorată metalelor grele reprezintă o problemă globală importantă încă de la începutul anilor 1970 datorită efectului lor extrem de toxic chiar și la concentrații scăzute. Unul dintre cele mai mari riscuri pentru mediu este omniprezența metalelor grele datorită toxicității, persistenței și lipsei biodegradării.

Cover for Contribuții privind valorificarea în industria materialelor ceramice pentru glazuri a ionilor metalici extrași din nămoluri rezultate din procese de realizare a acoperirilor metalice: teză de doctorat