Chimie Generală - Note de seminar şi exerciţii (retipărire)

Authors

Aurel Tăbăcaru
Simona Butan

Synopsis

Prezenta lucrare se adresează nu numai studenţilor programului de licenţă în Chimie, dar şi studenţilor ce urmează alte programe de licenţă (chimie farmaceutică, ştiinţa mediului, farmacie, inginerie, etc.) unde cursul de Chimie Generală este prevăzut în primul an de studii în cadrul planului de învăţământ.
Lucrarea este structurată în zece capitole, axate în principal pe mărimi şi unităţi de măsură, structura atomului şi configuraţia electronică a elementelor chimice, legături chimice, formule de structură, nomenclatura substanţelor anorganice, semnificaţia formulelor chimice, formule brute şi moleculare, reacţii chimice (cu accent ridicat pe reacţiile redox şi egalarea lor), calcule stoechiometrice. soluţii şi moduri de exprimare a concentraţiei soluţiilor. Fiecare capitol este iniţiat de o scurtă tratare a conceptelor şi noţiunilor teoretice, şi este presărat cu exemple de exerciţii rezolvate, furnizându-se astfel instrumentele necesare pentru înţelegerea şi rezolvarea exerciţiilor propuse la sfârşitul capitolului.
2021, 222 pagini
ISBN 978-606-696-212-4

Cover for Chimie Generală - Note de seminar şi exerciţii (retipărire)
Series