Interacțiunea echipament-mediu și modelare dinamică

Authors

Carmen Nicoleta Debeleac

Synopsis

Cartea poate fi utilizată cu succes în aprofundarea cunoștințelor, atât de către studenții de la ciclul de studii pentru masterat, cât și de către doctoranzii și post-doctoranzii din domeniul ingineriei mecanice.

Volumul este structurat în două părți: Modelarea dinamică a sistemelor mecanice și Modelarea interacțiunii echipament tehnologic – mediu de lucru, astfel încât prezentarea sistemică și graduală a aspectelor teoretice și practice , precum și a conceptelor, argumentărilor și exemplificărilor să asigure înțelegerea facilă a modului de elaborare, implementare și utilizare a aplicațiilor destinate modelării și simulării computaționale.

ISBN 978-606-696-022-9

Preț: 22,40 lei

Cover for Interacțiunea echipament-mediu și modelare dinamică