Cod ISBN

Ce este codul ISBN?

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.

Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă, astfel:

 • prefixul 978 – identifică producţia editorială de carte la nivel internaţional;
 • codul de ţară – indică grupul naţional, lingvistic sau geografic; acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului şi nu limba în care este publicată cartea; 973 si 606 identifică editorii din România
 • codul de editură – identifică editorul documentului; lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
 • numărul de identificare a documentului – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISBN; aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN.

Avantajele folosirii codului ISBN în România sunt:

 • identificarea unică a documentelor în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între titlurile identice sau între ediţiile aceluiaşi titlu publicate în formate diferite (tipărit, CD-ROM, DVD-ROM, online);
 • identificarea unică a editurilor în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între editurile cu aceeaşi denumire;
 • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
 • achiziţia, gestiunea şi distribuţia cărţilor pe baza codului ISBN;
 • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).

Centrul Naţional ISBN

Centrul Naţional ISBN a fost înfiinţat în anul 1989, iar din 1996 funcţionează în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, sub asistenţă de specialitate oferită de Agenţia Internaţională ISBN de la Londra.

Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISBN sunt:

 • înregistrarea editurilor din România;
 • acordarea codurilor ISBN pentru editurile din România;
 • acordarea codurilor ISBN pentru persoanele fizice sau juridice cu reședința oficială în România, care editează lucrări în regie proprie, în România;
 • organizarea şi actualizarea bazei de date a editorilor din România şi a codurilor ISBN alocate acestora;
 • raportarea la Agenţia Internaţională ISBN a activităţii editoriale naţionale spre a fi inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor – The Global Register of Publishers;
 • realizarea şi distribuirea materialelor informative şi de promovare în scopul implementării corecte a sistemului ISBN în România, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN;
 • realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISBN.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISBN sunt servicii specializate şi gratuite.

Categorii de documente care primesc cod ISBN

Sunt identificate prin cod ISBN documentele editate pe teritoriul României, destinate publicului larg, care nu sunt personalizate şi nu apar cu periodicitate sub acelaşi titlu:

 • cărţi şi broşuri tipărite;
 • cărţi şi broşuri electronice offline (CD-ROM sau DVD-ROM) sau online;
 • cărţi şi broşuri în alfabet Braille;
 • cărţi audio pe casete, CD-ROM sau DVD-ROM;
 • publicaţii microformate;
 • atlase şi hărţi;
 • copii digitizate ale cărților tipărite;
 • programe de calculator educaţionale;
 • publicaţii multimedia în care principalul constituent este un text scris.

Notă: Broșura este publicația având până la 48 de pagini. Cartea este publicația având peste 48 pagini.

Reguli de acordare a codurilor ISBN pentru edituri

Centrul Naţional ISBN atribuie editurilor coduri ISBN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Numărul de coduri ISBN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial. Solicitarea de noi coduri ISBN se va face concomitent cu justificarea (obligatorie) a codurilor ISBN solicitate anterior, conform Listei codurilor ISBN utilizate.

Un editor care are mai multe case de editură şi publică lucrări sub numele fiecăreia, va solicita serii de coduri ISBN pentru fiecare editură.

În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul va anunţa în scris Centrul Naţional ISBN, pentru a actualiza înregistrarea din baza de date.

Codurile ISBN sunt transmise editorului în scris, prin e-mail. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

Codurile ISBN pentru edituri sunt gratuite.

 

Formular solicitare cod ISBN (doc | pdf)